Welkom

Mijn naam is Mariëla Harrigan en in de zomer van 2008 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen: mr. M.F. Harrigan interim & advies. Die stap heb ik gezet nadat ik met een bedrijfseconomische studie en een rechtenstudie -Fiscaal Recht- op zak ruim 20 jaar bij een van de Big Four had gewerkt. Jaren waarin ik me aanvankelijk ontwikkelde in de algemene belastingadviespraktijk, maar daarna uitgroeide tot een expert op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsvoorwaarden en aanpalende rechtsgebieden.

In die tijd ben ik me tegelijk meer gaan interesseren voor bestuurlijke, sociaal-arbeidsrechtelijke en maatschappelijke thema’s. In de praktijk merkte ik dat er vrijwel altijd sprake is van een complexe interactie tussen het juridische en het sociale niveau van vraagstukken. Reden om mijn theoretische basis te willen versterken op het bestuurlijke vlak, waar deze niveaus immers samen komen. Mijn wens kreeg vorm door een Post Academische Leergang Bestuurlijk Leiderschap te volgen en succesvol af te ronden in 2010.

Inmiddels heb ik mijn ervaring uitgebouwd en heb ik me in een aantal rollen bekwaamd:

Adviseur
Al sinds ik mijn opleiding Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen afrondde, vervul ik onafgebroken de rol van (fiscaal) juridisch adviseur dan wel bestuursadviseur. Daar is het adviseren van Raden van Toezicht bijgekomen.

Ik ben als professional betrokken geweest bij bedrijfsovernames, reorganisaties, fusies èn splitsingen. In zulke processen dienen zich vraagstukken aan die vanuit meerdere disciplines benaderd moeten worden om tot een goed resultaat te komen.

Regelmatig mocht ik de eindverantwoordelijkheid op me nemen en een multidisciplinair team samenstellen. In de afgelopen jaren kon ik daarnaast mijn deskundigheid inzetten als adviseur bij cao-onderhandelingen.

Juist in dergelijke situaties ben ik in mijn element: mensen betrekken, schakelen, samenwerken en natuurlijk soms ook puzzelen om op basis van vakkennis tot geaccepteerde oplossingen te komen. 

Toezichthouder
Inmiddels heb ik langdurige en recente ervaring in de rol van toezichthouder bij maatschappelijke organisaties, in het onderwijs en kinderopvang en in het sociale domein. En zowel landelijk als regionaal. Als toezichthouder is mijn inzet er op gericht zowel recht te doen aan de missie en drijfveren van de organisatie als aan de juridische en governance vraagstukken: zicht houden op realiseren van de doelstelling, op de manier waarop dat gebeurt èn op een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Selecteur
Met veel plezier fungeer ik  als selecteur bij de LSR (Landelijke selectiecommissie rechters). Met elkaar neem je daar erg afgewogen besluiten die een effect hebben op de Nederlandse Rechtspraak. Ik wil daarbij graag een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige rechtspraak die past bij de huidige samenleving. Èn bij de samenleving van de toekomst. Dat betekent dat ik aandacht heb voor vernieuwing, zodat er binnen de rechtspraak als geheel brede perspectieven voorhanden zijn.

Wanneer ik een opdracht aanneem, vind ik respectvol partnerschap cruciaal: ik houd ervan om wederzijdse verwachtingen te benoemen, om in openheid zaken te bespreken en scherp te analyseren, zodat we -indien gewenst- tactisch kunnen manoeuvreren. 

Kenmerkend voor mijn aanpak is:

  • Verbinding. Betrokken en zakelijk. Bereiken van het eindresultaat met oog voor de menselijke kant, een brug slaan èn overbruggen;
  • Professionaliteit. In kennis en houding. Aanreiken van informatie die aansluit bij het perspectief en het te nemen besluit van de klant;
  • Oplossingsgerichtheid. Snel doorgronden van een “complexe” situatie. Meedenken op basis van een analyse en aangeven wat nodig is.

Mijn fysieke basis ligt in Nijmegen en ik ben inzetbaar in het hele land.