Diensten


Controles, bezwaar en beroep

 • begeleiden onderzoeken van de Belastingdienst
 • voeren van bezwaar en beroepsprocedures

Fiscale risicobeheersing

 • opzetten en implementeren van een intern fiscaal risicobeheerssysteem, Tax Control Framework
 • uitvoeren van loonheffingsrisicoanalyses
 • adviseren over en begeleiden van kostenonderzoeken

Bedrijfsovernames, fusies en reorganisaties

 • uitvoeren van due diligence onderzoeken bij (internationale) fusies
 • bedrijfsovernames
 • adviseren over, opstellen en ondersteuning verlenen bij uitvoering Reorganisatieplan en Sociaal Plan
 • harmoniseren van arbeidsvoorwaarden na fusies en overnames

Arbeidsvoorwaarden

 • adviseren over beloningsvormen, waaronder kostenvergoedingen, werkkostenregeling, arbeidsvoorwaarden à la carte, CAO’s en bedrijfspensioenregelingen
 • optimaliseren van arbeidsvoorwaarden

Ontslag

 • adviseren en ondersteunen van werkgevers bij beëindiging arbeidsovereenkomsten
 • adviseren van werknemers in ontslagzaken

En verder …

 • beoordeling arbeidsrelaties
 • grensoverschrijdende arbeid
 • maatwerk op andere fiscale terreinen, bijvoorbeeld bij het starten van een eigen bedrijf.

Interim

Sommige werkzaamheden vereisen gedurende een afgebakende periode een grotere inzet. Zoals de invoering van de werkkostenregeling en het opzetten van een fiscaal risicobeheerssysteem, Tax Control Framework. Dergelijke werkzaamheden kunnen op interim basis uitgevoerd worden. Dat kan ook bij tijdelijke pieken in het werk of ter vervanging van medewerkers.

Ook op dit terrein ben ik veelzijdig inzetbaar. Stel er is sprake van een veranderingsproces, reorganisatie of fusie, dan kan ik uw ter zake deskundige gesprekspartner zijn.